โปรตีนจากพืช

ปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการบริโภคโปรตีนจากพืช เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยข้อความบางส่วนจากบทความออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ ‘หนูดี-วนิษา เรซ’ กินเพื่อสมอง สุขภาพ และโลก  กล่าวว่า งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ทำต่อเนื่องหลายสิบปี ระบุว่า คนที่กินโปรตีนจากพืชมีโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยลงจากโรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่สอง โปรตีนจากพืชอาจลดความเสี่ยงของโรคและอายุยืนขึ้น โปรตีนจากพืช มีทั้งจากถั่ว เห็ด เต้าหู้ และเทมเป้

(ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/1600)

 

บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากชื่อหมู่บ้านแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นที่ดอน ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ราบสำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อื่นๆ โดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีจากพืช ชุมชนกำหนดพืชอัตลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ ถั่วเน่า (ถั่วเหลือง) ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่คนทั่วไปรู้จักชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งปลูกถั่วเน่ามาช้านาน

 

ชุมชนบ้านดอนเจียง ใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปถั่วเหลือง เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าด้วยแนวคิดรสของอาหารตามแนวคิดของแพทย์แผนไทย และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาประกอบกันนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เน้น plant based protein ได้แก่ เต้าเจี้ยวปรุงรส, ผงคินาโกะและ เต้าหู้ยี้ เป็นต้น

 

ผงคินาโกะ

 

 

ผลิตภัณฑ์จากบ้านดอนเจียง

 

 

 

วีดีโอบรรยากาศของ หมู่บ้านดอนเจียง

 

#LPBG #เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช #อาหารจากภูมิปัญญาสู่โต๊ะอาหาร #บ้านดอนเจียง #โปรตีนจากพืช

You May Also Like

ผงคินาโกะ

น้ำสลัดน้ำผัก

ปืนนกไส้ดอง

โพรไบโอติก