FAM TRIP

สามารถคลิก!ที่รูปเพื่อดูวีดีโอคลิป ->

 

FAM TRIP นำ Chef Table จำนวน 8 ท่าน เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารของ 3 พื้นที่ สันป่าเปา ดอนเจียง ปางมะกล้วย
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

#LPBG #เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช

You May Also Like

The Wisdom's Table

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่