เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (2 กรกฎาคม 2561)

"เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา:ET-LPBG ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 3 พื้นที่ ได้แก่
พื้นที่สูง ณ บ้านปางมะกล้วย (ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
พื้นที่ดอน ณ บ้านดอนเจียง (ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) 
พื้นที่ลาบลุ่ม ณ บ้านสันป่าเปา (อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)

 


"เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ET-LPBG


 

 

You May Also Like

ผงคินาโกะ

น้ำสลัดน้ำผัก

ปืนนกไส้ดอง

โพรไบโอติก