ผงคินาโกะ

ภูมิปัญญาการแปรรูปถั่วเหลืองจากชุมชนบ้านดอนเจียง บ้านดอนเจียงเป็นหมู่บ้านที่ปลูกถั่วเหลืองแทบทุกครัวเรือน มีการพัฒนาเป็นพืชเศษฐกิจ โดยมีการเพาะปลูกโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ มีการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้สา...

น้ำสลัดน้ำผัก

น้ำสลัดน้ำผัก การนำน้ำผักดองมาทำเป็นน้ำสลัดโพรไบโอติก สามารถทำได้โดยนำปืนนกไส้ดองที่ได้นำมาปั่น แล้วเคี่ยวจากนั้นสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำน้ำสลัดน้ำผัก ดังนี้   ส่วนประกอบ น้ำมั...

ปืนนกไส้ดอง

ปืนนกไส้ (Spanish Needle) ปืนนกไส้ เป็นวัชพืชที่ถูกหยิบยกมาเป็นจุดขายของชุมชนบ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแปรรูปปืนนกไส้เป็นปืนนกไส้ดอง ด้วยแนวคิดรสของอาหารตามแน...

โพรไบโอติก

นิยามความหมายของโพรไบโอติก จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณ ที่เพียงพอจะทําให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ ด้านสุขภาพ ประเทศไทยมีความหลากหล...

ทองเอกคินาโกะ

ทองเอกคินาโกะ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ผงคินาโกะ ที่ทำมาจากถั่วเหลือง โดย ร่อนเมล็ดถั่วเหลืองแตกออก ล้างเมล็ดถั่วเหลืองที่คัดคุณภาพเมล็ดแล้วให้สะอาด นำไปผึ่งแดดให้แห้ง คั่วเมล็ดถั่วกับเกลือป่นด้วยไฟ...

เต้าหู้ยี้

เต้าหู้ยี้  เต้าหู้ยี้เป็นการแปรรูปโดยการนำก้อนเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองไปหมักดอง ทำให้จุลินทรีย์ช่วยในการแตกตัวของกรดอะมิโน ย่อยสลายโปรตีนเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุด   ส่วนประกอบของเ...

ผักดองเต้าเจี้ยวปรุงรส

ผักดองเต้าเจี้ยวปรุงรส เต้าเจี้ยวเป็นการแปรรูปโดยการคัดเมล็ดถั่วเหลืองมาทำการหมักกับแป้งที่ได้ผสมกับหัวเชื้อที่ใช้สำหรับการหมัก จากนั้นหมักทิ้งไว้โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก็จะกลายเป็นเต้าเจี้ยว...

โปรตีนจากพืช

ปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการบริโภคโปรตีนจากพืช เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยข้อความบางส่วนจากบทความออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ ‘หนูดี-วนิษา เรซ’ ก...

คุกกี้มะแขว่น

คุกกี้มะแขว่น สำหรับเมนูสุดท้ายของบ้านปางมะกล้วยของทานเล่นกรุบกริบ มีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด คุกกี้มะแขว่นเป็นการแปรรูปมะแขว่น ให้เป็นของทานเล่นด้วยวิธีการอบ ซึ่งเ...

หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น

หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น หมูย่าง ไก่ย่าง ผงปรุงรสจากมะแขว่น มีการนำผงปรุงรสที่ทำจากมะแขว่นมาใช้ในการหมักเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ เพื่อเพิ่มรสชาติ และความหอมให้กับเมนูให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ...

น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน

น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน เมนูแรกสำหรับเครื่องเทศทางภาคเหนือที่เป็นวัตถุดิบสำคัญอย่าง มะแขว่น ที่มีรสเผ็ดซ่าและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากชุมชนปางมะกล้วย ได้แก่ น้ำพริกมะแขว่นงาขี้ม่อน   ส...

มะแขว่น

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) เป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญมากมาย การศึกษาสภาวะการสกัดมะแขว่นจากเปลือกหุ้มเมล...

The Wisdom's Table

The Wisdom's Table Chef Table ทั้ง 8 ท่าน นำเสนออาหารที่ได้จาก 3 พื้นที่ สันป่าเปา ดอนเจียง ปางมะกล้วย เชฟแต่ละท่านจะนำเสนออาหารออกมาได้น่ารับประทานแค่ไหน ไปดูกันเล้ย! วันที่ 22 ธันวาค...

FAM TRIP

  FAM TRIP นำ Chef Table จำนวน 8 ท่าน เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารของ 3 พื้นที่ สันป่าเปา ดอนเจียง ปางมะกล้วย เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา   #LPBG #เราเชื่อว...

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาห...

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (3 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพื...

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เชฟหนุ่มจากร้าน(ซาหมวย & ซันส์) ณ บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (2 กรกฎาคม 2561) "เราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืช" ภายใต้คอนเซ็ปการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจาก...